Feit, fictie en veiligheid? - domein media

periode 3

 

 

 

Inleiding

Opdracht

Bij deze individuele opdracht media ga je aan de slag met het maken van en instructievideo. Je gebruikt in deze video de materialen gemaakt door je groepsgenoot design en legt aan de hand daarvan duidelijk uit wat Fake News is.

Het is erg belangrijk je te realiseren dat deze opdracht de grenzen van het betamelijke opzoekt. Wij gaan er als school en docenten vanuit dat je nieuwe vaardigheden uitsluitend gebruikt voor een positieve inzet zónder daarmee anderen te schaden.

Eindproduct

Op de OneDrive maak je twee documenten:

- Een filmpje of document met uitleg over FakeNews en voorbeelden (gevolgen) daarvan.

- Een zelfgemaakt "nieuwsitem" in Word365, niet van echt te onderscheiden.

Acceptatiecriteria

- Foutloos gebruik van de Nederlandse taal

- Uitleg van het fenomeen Fake News.

- Diverse concrete voorbeelden van Fake News.

- Gebruik van de (Fake) News-items van je groepslid design

- Een niet van echt te onderscheiden bewerkt "nieuwsitem".

- Ingeleverd in een gedeelde map in de OneDrive.

Inleverdeadline

 Je levert je individuele opdracht in op 11 maart 2020, tijdens de inspiratieweek van periode 3.

Andere domeinen