Feit, fictie en veiligheid? - domein media

periode 3

 

 

 

Inleiding

Opdracht

Bij deze individuele opdracht media ga je aan de slag met het maken van en instructievideo. Je gebruikt in deze video de materialen gemaakt door je groepsgenoot design en legt aan de hand daarvan duidelijk uit wat Fake News is.

Eindproduct

Je levert een USB-stick of directe URL aan naar het gepubliceerde filmpje.

Acceptatiecriteria

- Foutloos gebruik van de Nederlandse taal

- Uitleg van het fenomeen Fake News.

- Diverse concrete voorbeelden van Fake News.

- Gebruik van de (Fake) News-items van je groepslid design.

Inleverdeadline

 Je levert je individuele opdracht in op 12 december 2019, tijdens de inspiratieweek van periode 2.

Andere domeinen