Feit, fictie en veiligheid? - domein design

periode 3

 

 

 

Inleiding

 

Opdracht

In het domein design heb je deze periode een keuze. Het is wel belangrijk dat je goed nadenkt over je keuze. Het kan namelijk gevolgen hebben voor het maximaal te behalen cijfer.

Het is erg belangrijk je te realiseren dat deze opdracht de grenzen van het betamelijke opzoekt. Wij gaan er als school en docenten vanuit dat je nieuwe vaardigheden uitsluitend gebruikt voor een positieve inzet zónder daarmee anderen te schaden.

Eindproduct

Je gaat aan de slag met het maken van Fake News. Uiteraard ga je deze niet publiceren. Het gaat erom dat je ervaart dat het ontzettend makkelijk is om beelden te manipuleren.

Optie Adobe Photoshop

Je gaat twee nieuwsfoto's van internet zo bewerken dat de nieuwswaarde verandert. Dit doe je met Adobe Photoshop. Het is nadrukkelijk de bedoeling dat je de foto zo manipuleert dat het Fake News wordt. Je levert zowel de originele foto's als de bewerkte foto's in.

Wanneer je voor deze optie kiest telt de score die je krijgt voor vaardigheden enkel.

Optie Adobe Premiere Pro

Je gaat twee nieuwsvideo's van internet zo bewerken dat de nieuwswaarde verandert. Dit doe je met Adobe Premiere Pro. Het is nadrukkelijk de bedoeling dat je de beelden zo manipuleert dat het Fake News wordt. Je levert zowel de originele beelden als de bewerkte beelden in.

Wanneer je voor deze optie kiest telt de score die je krijgt voor vaardigheden dubbel.

Bronnen

 

Acceptatiecriteria

- Foutloos gebruik van de Nederlandse taal

Optie Adobe Photoshop

- Twee originele nieuwsfoto's bewerkt, waardoor de nieuwswaarde verandert.

- Duidelijk zichtbaar gebruik van de verschillende functies en technieken in PS.

- De foto's worden gebruikt als item in de video van groepslid media.

- De foto's worden geëxporteerd als .png-bestand en geüpload in OneDrive

Optie Adobe Premiere Pro

- Twee originele nieuwsvideo's bewerkt, waardoor de nieuwswaarde verandert.

- Duidelijk zichtbaar gebruik van de verschillende functies en technieken in PP.

- De beelden worden gebruikt als item in de video van groepslid media.

- De beelden worden geëxporteerd als .mp4-bestand en geüpload in OneDrive

Inleverdeadline

Je levert deze individuele opdracht in op 11 maart 2020, tijdens de inspiratieweek van periode 3.

Andere domeinen