Groepsopdracht - periode 3

Inleiding

Jullie hebben de afgelopen 4 á 5 weken gewerkt aan je individuele product. Daarvoor krijg je een beoordeling die 50% van de eindbeoordeling van deze periode inhoudt. De overige 50% wordt in groepsverband beoordeeld.

Samenwerken

Samenwerken is belangrijk, het maken van goede afspraken staat daarin centraal. Je moet immers op elkaar kunnen rekenen. Een absolute voorwaarde voor het voldoende afsluiten van deze opdracht is dat er zichtbaar gebruik is gemaakt van alle domeinen; media, design en coding.

Casus

Eindproducten

Acceptatiecriteria

De acceptatiecriteria van de individuele opdrachten blijven ook bij de groepsopdracht van kracht.

Aanvullend:

- Alle drie de domeinen zijn zichtbaar gecombineerd gebruikt

- De samenwerking is op basis van individuele aanspreekbaarheid

Dat wil zeggen dat elk groepslid evenveel verantwoordelijkheid heeft

- In je blog op je website reflecteer je niet alleen op je kennis en vaardigheden maar óók op je samenwerking.

 

Afsluitend stel je minimaal drie leerdoelen op voor de volgende periode. Een met betrekking tot kennis, een over vaardigheden en een met betrekking tot samenwerken.

Andere domeinen