STEAM IN MAVO 4

Keyboard and Mouse

Database in
Excel of SQL

Periode 1: Bedrijfscultuur en ethiek

Periode 2: Netwerken en ontwerp

Periode 3: 3D-ontwerp en meesterproef

Maatwerkprogramma eindexamenleerlingen

Afhankelijk van je afgeronde exameneenheden in mavo 3 maak je twee of meer maatwerkonderdelen. Overleg daarvoor met je docenten Dhr. Van Kleef en/of Dhr. Van Erp. De deadline van deze onderdelen staat op 16 april 2021.