Periode 1 

Bedrijfscultuur & ethiek

IT/2 - IT/3 & IT/6

Casus

Presenteer jezelf! 

Presenteer je (droom)-baan en onderzoek de plek die ICT en wat je leert bij STEAM daar inneemt. 

Werkwijze

Je gaat individueel als volgt te werk:

 1. Je maakt een moodboard van jou en je (droom)baan in Adobe Spark, zichtbaar gebruik makend van verschillende vormgevingsprincipes.

 2. Je schrijft een script in Word (denk aan je opmaak) waarin je de vlog uitschrijft. In het script beschrijf je heel nauwkeurig de inhoud, animaties, geluiden en bijzonderheden die je in jouw vlog gaat weergeven.

  Je gaat pas naar stap 3. als je een GO krijgt van je Meneer Van Kleef en/of Meneer Van Erp.

   

 3. Je maakt een film van jezelf in deze (droom)baan.

 4. Je edit de vlog in Adobe PremierePro.

 5. Je uploadt het moodboard, het script en de vlog in de gedeelde map in OneDrive van Office365.
   

 6. Je reflecteert op je leerproces en uploadt het reflectieverslag ook in de gedeelde map in OneDrive.

Je levert in:

Inspiratie

Deadline

De opdracht leveren jullie in op 30 oktober 2020 in de door je docenten aangewezen gedeelde map op OneDrive in Office365.

Tevens kun je moodboard uploaden in je loopbaandossier. Vraag decaan mevrouw Groenewoud voor meer informatie.

 1. Je moodboard waarop je visueel antwoord geeft op de vragen:

  Wie ben ik? Wat kan ik? Wat wil ik later gaan doen? Wat is mijn (droom)baan?

 2. Je script, waarin de inhoud van je vlog tijdgebonden wordt uitgewerkt. Deze vragen worden worden impliciet beantwoord:Wat is de rol van IT in mijn toekomstig beroep? Welke vormgeving/animaties/geluidseffecten wil ik gebruiken?

  Wat wil ik filmen? Wat wil ik overbrengen?

 3. Je vlog van 3 á 5 minuten in een afspeelbaar formaat. (.mpeg, .mov, .mp4).

 4. Je reflectieverslag met een APA-vermelding van al je gebruikte bronnen.

Beoordeling

De beoordeling vindt plaats aan de hand van deze beoordeligsrubric:

Theorie

Deze informatie en/of websites gebruik je bij het uitvoeren van je opdracht.