Groepsopdracht - periode 1

Inleiding

Jullie hebben de afgelopen 4 á 5 weken gewerkt aan je individuele product. Daarvoor krijg je een beoordeling die 50% van de eindbeoordeling van deze periode inhoudt. De overige 50% wordt in groepsverband beoordeeld.

Samenwerken

Samenwerken is belangrijk, het maken van goede afspraken staat daarin centraal. Je moet immers op elkaar kunnen rekenen. Een absolute voorwaarde voor het voldoende afsluiten van deze opdracht is dat er zichtbaar gebruik is gemaakt van alle domeinen; media, design en coding.

Casus

Het Over Betuwe College Elst is op zoek naar iets wat aangeeft wanneer een prettig leefklimaat niet meer gegarandeerd is. Voorbeelden zijn een te lage/hoge temperatuur, te veel geluid, een te lage/hoge luchtvochtigheid. Uiteraard kun je in overleg met je docenten andere criteria stellen.

Eindproducten

In de eindopdracht is het absoluut noodzakelijk dat elk groepslid, constructief bezig is met élk van de drie domeinen. Dit betekent dus dat je ook kennis en vaardigheden opdoet van de andere twee domeinen.

Concreet leveren jullie als groep het volgende in:

- Een werkend device geprogrammeerd met een Arduino, in IDE.

- Een vorm van media (eigen keuze) waarin het personeel van OBC Elst       wordt voorgelicht over het gebruik en het nut van jullie device.

- Een infographic voor leerlingen, ouders en betrokkenen die de      noodzaak uitlegt en uiteenzet hoe het device het leefklimaat op school verbetert.

Acceptatiecriteria

De acceptatiecriteria van de individuele opdrachten blijven ook bij de groepsopdracht van kracht.

Aanvullend:

- Alle drie de domeinen zijn zichtbaar gecombineerd gebruikt

- De samenwerking is op basis van individuele aanspreekbaarheid

Dat wil zeggen dat elk groepslid evenveel verantwoordelijkheid heeft

- In je blog op je website reflecteer je niet alleen op je kennis en vaardigheden maar óók op je samenwerking.

 

Afsluitend stel je minimaal drie leerdoelen op voor de volgende periode. Een met betrekking tot kennis, een over vaardigheden en een met betrekking tot samenwerken.

Inleverdeadline

Jullie leveren het groepsproduct in op 27 oktober 2019.
Donderdag 29 oktober 2019 moet aan alle knock-out criteria zijn voldaan.

Andere domeinen