Media Ethiek Pro: Privacy - Verstoppertje spelen

Een spel is een leuke manier, om met plezier ook nog wat te leren. Een spel bestaat uit een verzameling regels, die een doel aangeven dat moet worden bereikt en de toegestane middelen om het te bereiken. Er zijn heel veel spellen, die gaan over zich schuil houden of ontmaskeren.

Voorkennis :

Geen

Tijd voor deze challenge :

270 min.

Checklist om je challenge te halen

Checklist om je challenge te halen : 

  • Je ontwikkelt een spel, dat gaat over privacy of het schenden hiervan, en dat spel is uitvoerbaar

  • Het spel heeft regels, een doel en middelen om iets te bereiken

Beoordelingspunten :

6 punten

Inleveren van je challenge :

  • als groep via een digitaal medium met beeldmateriaal (film/foto)

  • jullie documenteren het gehele werk met audiovisuele middelen (als film, vlog,...)

Vaardigheden :

  • Creativiteit

  • Inhoud spelenderwijs overbrengen

Challenge Pro: individueel of in tweetallen

Je ontwikkelt een game/spel dat gaat over het thema privacy. Zie het begrip game of spel zo ruim mogelijk en zet op school beschikbare middelen in (bijvoorbeeld drone, video, fotografie) om er een zo interactief mogelijk game/spel van te maken.

Voer het spel uit, laat mogelijk een voorbeeld zien, hoe het te spelen. 

Schrijf spelregels, een handleiding, formuleer het speldoel en stel middelen ter beschikking om het speldoel te kunnen bereiken.