Nieuwe Media Ethiek Intro: de 3 thema's

Thema 1: Nepnieuws oftewel fake news

Thema 2: Privacy

Thema 3: Reclame / Sponsoring / Advertorials

Waar gaat het over?

In dit blok leren en ervaren jullie, dat de digitale wereld een vergaarbak van meningen en informatie is, waar je kritisch naar moet kijken. De bedoeling van deze meningen en informatie kan heel anders zijn dan het lijkt. Jou bijvoorbeeld verkeerd informeren, jou iets aansmeren of je ergens toe verleiden, jou informatie ontlokken, die privé is.

Je leert dus, een kritische consument van Nieuwe Media te worden, die de gevaren kent.

Wat zijn Nieuwe Media?

Nieuwe Media zijn digitale media zoals smartphone, internet, videogames, computers, virtual reality, digitale film & fotografie.

Nieuwe Media zijn interactief. Dat wil zeggen, dat je meestal direct binnen het medium kunt reageren.

Wat is Ethiek?

Ethiek gaat over normen en waarden of beter gezegd: wat vind ik, maar vooral, wat vinden wij, dat moet kunnen, zonder dat wij anderen kwetsen, discrimineren, beledigen, verschut zetten. In feite gaat het erom, hoe wij fatsoenlijk met elkaar omgaan, wat wij toestaan en wat wij afkeuren. Hiervoor moeten wij (steeds opnieuw) afspraken maken, regels opstellen.

Bij heel veel nieuwe technologie moet de afweging gemaakt worden: is het een wenselijke vooruitgang of bedreigt deze ontwikkeling het welzijn? 

Neem bijvoorbeeld de uitvinding van atomaire splitsing. Hiermee kan heel veel energie gewonnen worden (atoomenergie), maar tegelijkertijd heel verwoestende wapens mee gemaakt worden (atoombommen), die enerzijds voor afschrikking kunnen zorgen (om geen oorlog te voeren, omdat de gevolgen desastreus zouden zijn), maar eenmaal in het bezit van de verkeerde handen, heel veel ellende kunnen veroorzaken. En dan nog het risico van de straling bij een kernreactor ramp als in Tschernobyl en wat te doen met het radioactieve kernafval?

Als wij alle technologisch mogelijke uitvindingen hadden toegestaan, was de aarde allang zonder enig leven. Tegelijkertijd, als wij geen technologische vooruitgang zouden toestaan, zou onze levenskwaliteit en levensverwachting veel lager zijn.

De politiek en de samenleving moeten daarom kritisch kijken naar alle ingrijpende ontwikkelingen en daar, waar het mis gaat of dreigt te gaan, actie op uitzetten.

En dat is in een globale wereld met verschillende culturen, andersdenkenden, verschillende politieke systemen, maar heel veel onderlinge uitwisseling en samenhang, nog helemaal niet gemakkelijk.