Periode 2 

Datastructuren & design

A, B2, C5, E1, F1

casus

Data, we analyseren elke dag data. Soms bewust, soms onbewust. Tijdens het programmeren moet je ook met data werken. De wijze en methode waarop je dat opslaat is een datastructuur. Voorbeelden van datastructuren zijn tuples, string, record, array en lijst. Afhankelijk van het doel van je data kies je een bepaalde structuur.

inspiratie

werkwijze

Jullie gaan in tweetallen als volgt te werk:

 1. Jullie gaan onderzoeken welke datastructuren bedoeld zijn voor bepaalde type data.

  Je legt deze ter goedkeuring voor aan meneer Van Erp of meneer Van Kleef. Pas na een GO mag je verder met stap 2.
   
 2. Jullie maken een visuele uitleg over deze datatypen met hun specifieke functionaliteit. Je kiest samen je platform.
  • In Adobe Illustrator - infographic​
  • In Adobe PremierePro - vlog
  • In Adobe Animate - animatie 
  • In Adobe Dreamweaver - HTML5&CSS
    
 3. Jullie bouwen een database en demonstreren het resultaat van een dataquery.​

Eisen

Je levert in:

 1. Jullie onderzoeksverslag​, aantrekkelijk vormgegeven uitgewerkt in MS Word.

 2. Een export van de visuele uitwerking van het verslag in het gekozen platform.

 3. De broncode van je database en een opname van je dataquery met het resultaat.

 4. Alles uiteraard voorzien van APA-bronvermelding.

TUTORIALS

Deadline

De opdracht leveren jullie in op 15 januari 2021 in de door je docenten aangewezen gedeelde map op OneDrive in Office365.

theorie

Deze informatie gebruik je bij het uitvoeren van je opdracht én wordt aan het eind van deze periode digitaal getoetst:

Beoordeling

Beoordeling vindt plaats door middel van deze beoordelingsrubric.