Periode 1 

Algoritmen & vormgeving

A - B1 - C1 - C2 - C3 - E1 - F2 - F3

casus

Voor élk probleem is een oplossing te bedenken. En elke oplossing zou je een algoritme kunnen noemen. Hierbij kun je denken aan de twee linker-kookhanden van meneer Van Kleef en dus altijd een recept (algoritme) nodig heeft. Of meneer Van Erp die bij het scheiden van de was onderscheid maakt tussen, witte, bonte, fijne en wollen wasgoed (algoritme). Je kunt ook denken aan Netflix die op basis van jouw kijkgeschiedenis een serie aanbeveelt, waardoor je op zondagmiddag geen last hebt van keuzestress.

Kortom; voor elk probleem een algoritme (oplossing).

inspiratie

werkwijze

Jullie gaan in tweetallen als volgt te werk:

 1. Overleg wát jullie probleem is

  • Je noteert wat besproken wordt

  • Denk aan maatschappelijke implicaties

  • Privacy is een verplicht onderdeel van jullie probleem. 

 2. Teken in klad op A3 een stroomdiagram van een mogelijke oplossing van jullie probleem.

  Je gaat pas naar stap 3. als je een GO krijgt van je docenten.

   

 3. Werk het algoritme uit in Python

 4. Converteer je data (output) en je algoritme (probleem) in een infographic met Adobe Illustrator.

Deadline

Eisen

Je levert in:

 1. Jullie probleemanalyse​.

  • Denk aan de maatschappelijke implicaties.

  • Privacy is een verplicht onderdeel.​

 2. Een gescand exemplaar van jullie kladversie van het stroomdiagram/algoritme.

 3. De code van jullie algoritme in Python.

  • Gekopieerd in een Word-bestand​

  • Screenshot van de werkende code in je compiler

 4. Het in Adobe Illustrator uitgewerkte stroomdiagram/algoritme. 

  • Je levert het .AI bestand in én een .png-bestand.​

De opdracht leveren jullie in op 30 oktober 2020 in de door je docenten aangewezen gedeelde map op OneDrive in Office365.

theorie

Deze informatie gebruik je bij het uitvoeren van je opdracht én wordt aan het eind van deze periode digitaal getoetst:

Beoordeling

Beoordeling vindt plaats door middel van deze beoordelingsrubric.