Periode 4 

GRammatica's & veiligheid

A, B4, C4, E2, F4

casus

Voor

inspiratie

werkwijze

Jullie gaan in tweetallen als volgt te werk:

Deadline

Eisen

Je levert in:

  1. Jullie probleemanalyse​.

De opdracht leveren jullie in op 18 juni 2021 in de door je docenten aangewezen gedeelde map op OneDrive in Office365.

theorie

Deze informatie gebruik je bij het uitvoeren van je opdracht én wordt aan het eind van deze periode digitaal getoetst:

  • Bron 1: 

  • Bron 2:

  • Bron 3:

  • Bron 4:

  • Bron 5: