Holacracy : 

Holacracy is een ‘practice’. Een manier van werken. En het is een compleet systeem waarmee je werk organiseert. Dat systeem bevat alle regels en processen die zorgen voor een eerlijke besluitvorming. In Holacracy is de purpose – het doel van de organisatie – de baas en niet de CEO of een manager.

box 2.png
HIW-Tensions-Drive-Everything-web.png

Glassfrog is de online software waar vanuit Holacracy bedreven word. In de eerste Governance meeting - het overleg waarin er aan de organisatie gewerkt word - gaan we de eerste rollen aanmaken waaronder de

Lead link - Secretary - Facilitator rol.

 

www.glassfrog.com 

1e Governance Meeting

Doel van STEAM 

In Holacracy wordt werk los gekoppeld van personen. Er worden rollen aangemaakt waarbij er per rol gekeken word naar het doel, domein en de verantwoordelijkheden.

Ook de organisatie wordt op deze wijze bekijken. Samen we bepalen we het doel van STEAM dat richting zal geven aan de organisatie.